Door te online shoppen bij Favorits Dameskleding spaar je Favorits Punten. Bij elke online aankoop ontvang je automatisch punten. Je spaart 1 Favorits Punt voor elke uitgegeven euro en met 125 Favorits Punten krijg je € 5 korting op jouw bestelling. Je hoeft je Favorits Punten niet in 1 keer uit te geven, je kunt ze ook opsparen. Je kunt per bestelling minimaal 50 en maximaal 1000 Favorits Punten inwisselen. Om je punten in te zien en in te wisselen tijdens het shoppen log je in op je account.Heb jij genoeg punten en wil je deze verzilveren ? Log dan in op jou account, doe alle artikelen die je wilt kopen in het winkelmandje, klik op het winkelmandje, dus niet de betaalpagina maar zorg echt dat je klikt op het winkelmandje ( het winkelmand icoontje ) en dan op beloningen. Wanneer je dus 125 punten of meer heb gespaard en je klikt op beloningen in de winkelmand kan je de punten verzilveren.De korting wordt verrekend in je winkelmandje en je kunt de order afrekenen

Nieuwe klanten

Ben je voor het eerst klant en maak je een account aan dan krijg je naast de punten voor je bestelling 100 extra Favorits Punten cadeau!! Vul jij na ontvangst van je bestelling ook een review in krijg je ook nog eens 50 punten cadeau!

Deze punten kun je bij je volgende bestelling inwisselen voor korting. Je Favorits Punten zijn niet inwisselbaar voor geld en vergeet niet in te loggen bij het plaatsen van een bestelling want punten kunnen niet nadien toegevoegd worden

HAVE FUN SHOPPING!!